วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประเภทของเครื่องพิมพ์

ประเภทของเครื่องพิมพ์

1.เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot-Matrix Printer)
- นิยมใช้งานกันแพร่หลายมากที่สุด
- การทำงานใช้หลักการสร้างจุดลงบนกระดาษ
- หัวพิมพ์มีลักษณะเป็นหัวเข็ม

ข้อดี
1.สามารถพิมพ์ครั้งเดียวได้ หลาย ๆ แผ่น หรือหลาย COPY
2.ประหยัดผ้าหมึกและผ้าหมึกมีราคาถูก และยังใช้ได้กับกระดาษต่อเนื่อง หรือ ชนิดแผ่นก็ได้
3.อะไหล่ และ ค่าซ่อมมีราคาไม่สูงมาก
4.มีความแข็งแรงทนทานในการใช้งานสูง
ข้อเสีย
1.พิมพ์งานกราฟฟิค ที่มีความละเอียดมาก หรือพิมพ์ภาพสี ไม่ได้
2.พิมพ์งานได้ช้า และมีเสียงดัง
3.มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก และ กินกระแสไฟฟ้ามาก
4.ในปัจจุบันราคาค่อนข้างสูง

------------------------------------------------------------------------------------
2. เครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น (Ink Jet Printer)- เครื่องพิมพ์ที่ใช้วิธีพ่นน้ำหมึกลงไปบนวัตถุงาน
- ใช้วิธีการพ่นหมึกและผสมสีจากแม่สีสามสี คือแดง เหลืองและน้ำเงิน
ข้อดี
1.ตัวเครื่องราคาถูกลงมาก
2. สามารถพิมพ์ภาพสีหรือภาพกราฟฟิกได้ดี
3.มีความเร็วและความละเอียดในการพิมพ์สูง
4.เสียงในขณะพิมพ์จะเงียบมาก
5.ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก และ มีน้ำหนักเบา
6.สามารถเติมน้ำหมึกเองได้ในราคาไม่แพง
ข้อเสีย
1.อาจจะปัญหาเกี่ยวกับหัวพิมพ์อุดตันได้ง่าย
2.หมึกพิมพ์แท้มีราคาแพง
3.ราคาอะไหล่ค่อนข้างแพง

----------------------------------------------------

3. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)- มีหลักการทำงานเหมือนเครื่องถ่ายเอกสาร
- พิมพ์ได้เร็วกว่าเครื่องพิมพ์ประเภทอื่น
- ความคมชัดของงานดีมาก
- พัฒนามาจากเครื่องพิมพ์แบบจุดและแบบฉีดหมึก
- มีราคาสูง

ข้อดี
1.คุณภาพการพิมพ์มีความคมชัดมากที่สุด
2.มีความเร็วในการพิมพ์สูงที่สุด
3.เสียงในขณะพิมพ์จะเงียบมาก
4.ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก และ ราคาถูกลงมาก
5.เราสามรถเติมผงหมึกเองได้ไม่ยาก
ข้อเสีย
1.ไม่สามารถพิมพ์ภาพสีได้ หากพิมพ์ได้จะมีราคาแพงมาก
2.ตลับหมึกของแท้ราคาแพง แต่ปัจจุบันมีแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้
3.ค่าอะไหล่ และ ค่าซ่อมค่อนข้างแพง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น